Zdjąłem pre-commit hook

Hej, w tym commicie:

https://hub.sealcode.org/rSARc10fccdf9a91d9dbc0bf3e14a7989cbf5d37329e

usunąłem automatyczne tworzenie pre-commit hooka - nie powinien się więcej automatycznie dodawać.

Jednak należy go także usunąć ręcznie, jeżeli już był został zainstalowany w Waszym lokalnym repo (a pewnie był):

$ rm .git/hooks/pre-commit
1 Like

Super! Nie wyobrażasz jak to dziadostwo mnie… zirytowało :wink:

1 Like

I dobrze, zawsze kilka mniej znaków do pisania :smiley:

1 Like