TIL: Today I Learned

Container Queries weszły już do powszechnego użycia. Ja tak długo ostrzyłem sobie zęby na tę funkcjonalność, a teraz jak na złość nie mam gdzie jej użyć :smiley: Czas jakiś nowy projekt frontendowy robić

TIL o autocomplete="new-password' w HTML:

TIL, że ffmpeg będzie niedługo wspierał WebRTC <3 FFmpeg: Add Whip Muxer support for subsecond latency streaming by winlinvip · Pull Request #1 · ossrs/ffmpeg-webrtc · GitHub

1 Like