TIL: Today I Learned

Container Queries weszły już do powszechnego użycia. Ja tak długo ostrzyłem sobie zęby na tę funkcjonalność, a teraz jak na złość nie mam gdzie jej użyć :smiley: Czas jakiś nowy projekt frontendowy robić

TIL o autocomplete="new-password' w HTML:

TIL, że ffmpeg będzie niedługo wspierał WebRTC <3 FFmpeg: Add Whip Muxer support for subsecond latency streaming by winlinvip · Pull Request #1 · ossrs/ffmpeg-webrtc · GitHub

1 Like

TIL o animation-timeline w CSS - pozwala to na przypięcie osi czasu animacji do aktualnej pozycji scrollbara :thinking: animation-timeline - CSS: Cascading Style Sheets | MDN

TIL o TYM JEDNYM DZIWNYM SPOSOBIE na prostsze przekierowywanie jednocześnie stdout i stderr w bashu:

Tę funkcję można użyć aby generować tekst o szerokości równej szerokości viewportu :thinking: Fit-to-Width Text

TIL o nowych niemutujących metodach w obiekcie Array w JS: New array methods in JavaScript bring immutability | Christian Heilmann

TIL, że można tworzyć shadowdom bez JS: Declarative Shadow DOM

TIL, że jest API pozwalające wykrywać na stronie, jaki jest rozmiar powierzchni ekranu zakryty przez wirtualna klawiaturę:

TIL o pętli for await ...of w JS:

1 Like

Dowiedziałem się o istnieniu modułu pathlib w Pythonie, dzięki czemu praca z ścieżkami jest łatwiejsza i przyjemniejsza niż przy użyciu os.path.*

1 Like