TIL: Elementy w CSS Grid mogą się nakładać na siebie

Niedawno dowiedziałem się, że elementy w CSS Grid mogą nakładać się na siebie. Od początku web developmentu unikaliśmy nakładania się elementów na siebie, gdyż powodowało to nadmierną złożność, ale dzięki gridowi możemy powitać tę ideę z otwartymi rękoma :slight_smile:

1 Like

Odpowiedź na position: absolute i następującym element z position: relative. Ciekawe czy w takich nakładających się warstwach da się zrobić blur na wybranej warstwie.

1 Like

Co masz na myśli?

Robisz blurred background np. filter: blur(5px); a na to wrzucasz element np. header który nie ma być zblurowany.

Raczej filtr działa na dany element, a nie na daną komórkę grid-a :thinking: więc podejrzewam że blur będzie tylko na wybranej warstwie