Szkolenia z RODO

WRK organizuje darmowe warsztaty z RODO w najbliższą środę:

1 Like

Do tego 26.04 jest webinar - Jedyne Postanowienie...? [vlog nocą, live #331] - YouTube - ja się zapisałem :slight_smile:

U mnie takie szkolenie jest przewidziane w firmie dla pracowników.

O, miałeś już? :thinking:

Będę miał w przyszłym tygodniu.

Mam nadzieję że wiedza z nich nie będzie za NDA :smiley:

To szkolenie z RODO a nie z polityki firmowej.

Po prost chciałem przekrętnie powiedzieć: “Mam nadzieję, że nie ma przeszkód, abyś podzielił się z nami zdobytą tam wiedzą” :wink:

Jeszcze nie miałem szkolenia wewnętrznego które byłoby obarczone NDA, również w umowie o pracę nie mam takich zapisów.

1 Like