Sealpage - zamiary odnośnie struktury danych sitemapy

Przy dzisiejszym spotkaniu z @arkadiusz.wieczorek zgodziliśmy się, że aktualna struktura strony html.js może być poprawiona.

Aktualnie sitemapa jest obiektem, który jako wartości ma funkcję albo obiekt. Jeżeli wartością jest funkcja, to przypisany do niej klucz jest traktowany jako nazwa dokumentu html, a wynik tej funkcji jako treść tego dokumentu. Jeżeli wartością jest obiekt, to klucz jest traktowany jako katalog, a obiekt jako nowa sitemapa w tym katalogu.

Powyższe rozwiązanie uniemożliwia tworzenie podkatalogów, które mają dynamiczną strukturę (np. ilość stron w danym katalogu zależy od ilości artykułów w bazie danych).

Dlatego zdecydowaliśmy się na nową strukturę: sitemapa nadal jest obiektem, ale wartości mogą być tylko funkcjami (async lub nie). Funkcje te mogą zwracać albo obiekty albo stringi i to zależnie od tych wartości są na ich podstawie generowane albo pliki html albo katalogi.

1 Like