Sealiousowe Query jako samodzielny moduł

Czytając sobie o MongoDB i mając w głowie nowo tworzony przez @piotr-ptaszynski moduł tworzący warstwę abstrakcji dla Mongowych agregacji (https://hub.sealcode.org/D213) zastanawiam się, czy by nie wypuścić Query jako osobnej biblioteki.

Mogłaby dzięki temu być użyteczna w pozasealiousowych projektach node’owych, które wymagają złożonych zapytań do mongo. Query robiło by to, co robi teraz - zamieniało opisywane przez dewelopera zapytanie na listę kroków agregacji, oraz automatycznie ją optymalizowało.

Any thoughts?

@piotr-ptaszynski? :slight_smile:

Pomysł fajny i ambitny, ale operatorów agregacji jest ponad 20 - pokrycie tego to będzie dużo pracy, a nie wiem czy mamy tyle wolnych mocy przerobowych. Chyba, że widzisz to inaczej.

Ach, nie pomyślałem o innych operatorach agregacji.

Zastanawiam się, ile byłoby z tym kłopotu, jeżeli nie chcielibyśmy reszty jakkolwiek optymalizować (bo chyba nawet nie ma jak?)

EDIT: A, no i zawsze można dać moduł do tworzenia kwerend tylko z $match i $lookup. Jak ktoś chce dodać inne kroki, to po prostu dopisuje je do tablicy i tyle :thinking: