Sealious problem z typami?

Sealious na tym etapie to ewidentnie moja ulubiona kategoria. Tym razem piszę z potencjalnym błędem w typownaiu. Probelm jest taki, kolekcja wygląda tak

import { App, Collections, FieldTypes, Policies } from "sealious";

class Users extends Collections.users {
  fields = {
    ...App.BaseCollections.users.fields,
    photo: new FieldTypes.File(),
    name: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Text()),
    surname: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Text()),
    email: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Email()),
    roles: new FieldTypes.ReverseSingleReference({
      referencing_collection: "user-roles",
      referencing_field: "user",
    }),
  };

  policies = {
    list: new Policies.Public(),
  };

  defaultPolicy = new Policies.Public();
}

export default new Users();

Jak widać są tu opcjonalne pola takie jak photo. I teraz jeśli chce stworzyć użytkownika w ten sposób

const user = await ctx.$app.collections.users.suCreate({
      password: "paste-random-password-here",
      // photo:create imgae and insert photo here
      // username: ctx.$body.username || (ctx.$body.name as string).toLowerCase(),
      name: ctx.$body.name as string,
      surname: ctx.$body.surname as string,
      email: ctx.$body.email as string,
      photo: undefined,
      roles: [],
    });

To dostane błąd, że Type 'undefined' is not assignable to type 'File'. na polu photo. By ten błąd znikł wystarczy użuć create zamiast suCreate

 const user = await ctx.$app.collections.users.create(ctx.$context, {
      password: "paste-random-password-here",
      // photo:create imgae and insert photo here
      // username: ctx.$body.username || (ctx.$body.name as string).toLowerCase(),
      name: ctx.$body.name as string,
      surname: ctx.$body.surname as string,
      email: ctx.$body.email as string,
      photo: undefined,
      roles: [],
    });

Również, jeśli nie podam tego pola w suCreate to pokazuje, że go brakuje. Wydaje mi się, że te pole powinno być opcjonalne w obu przypadkach jako, że kolekcja nie mówi, że jest potrzebne?

Czy może ktoś potwierdzić ten sam problem u siebie? Jeśli tak to pewnie powinniśmy stworzyć na to taska :smiley:

Jestem na wersji 0.14.10 specjalnie zupdateowałem, żeby zobaczyć czy zniknie problem

Nice find. Typy dla argumentów funkcji create i suCreate są rożne. suCreate ma luźniejsze typy:

async suCreate(data: ItemFields<this>): Promise<CollectionItem<this>> 

async create(
	context: Context,
	data: Partial<ItemFields<this>>
): Promise<CollectionItem<this>>

suCreate przyjmuje ItemFields<this>, a create zawija to jeszcze w Partial, które pozwala na przyjmowanie niepełnych obiektów. Trzeba wybrać bardziej spójną opcję, aby typy nie były tutaj przeszkodą. Najlepiej, aby ItemFields zdawał sobie sprawę, które pola są wymagane, a które nie. Zaraz zrobię draft rozwiązania

Ok, zmienione w nowej wersji Sealiousa, zaktualizuj do 0.15.0.

Ten commit był… trudniejszy, niż się spodziewałem :sweat_smile:

1 Like

Changes (101)

Faktycznie dosyć spory xD

1 Like