Sealious - nowa wersja minor

Dzisiaj wypuściłem wersję 0.17.0. Zmienia się API w kilku miejscach:

  • CachedValue pozwala na triggerowanie obliczania nowej wartości po zmianie pól w macierzystej kolekcji (nowy parametr - derived_from)
  • get_value w CachedValue przyjmuje jako argument instancję Item-a, zamiast tylko jego ID
  • deriving_fn w DerivedValue przyjmuje dwa argumenty więcej - Context i CollectionItem
  • Field-y dostają teraz na inicie wskaźnik na kolekcję, do której należą.

Wersja przeskoczyła z 0.16.4 na 0.17.0, z uwagi na te zmiany w API. Rest-owe api pozostaje bez zmian :v: