Sealcode-generator

Stawiając kolejne repo do projektu komercyjnego stwierdziłem, że zamiast robić to ręcznie trochę to zautomatyzuję. Założyłem więc moduł generator-sealcode:

Póki co zawiera w sobie tylko jeden generator, ale z czasem będę dopisywał kolejne - np. szablon strony statycznej przy użyciu naszych html.js-owych komponentów, szablon do dodawania nowych komponentów do istniejącego projektu, itp.

Przykładowe użycie:

npm install -g yo

cd my-project

yo sealcode:foundation
1 Like

A set of common project scaffoldings we use at Sealcode, using yeaoman.

:point_up_2: yeoman

PRs welcome :smiley:

https://hub.sealcode.org/source/seal-gen/

Dodałem generator do tworzenia apki electronowej z typescriptem i reactem, bez typescripta i bez bundlerów :muscle:

1 Like

Dodałem generator templatek html.js

yo sealcode:html.js

Przy okazji także wyciągnąłem html.js do osobnego modułu:

https://www.npmjs.com/package/@sealcode/html-js

Templatka yo nie ma jeszcze obsługi komponentów, ale planuję wyciągnąć wszystkie komponenty ze strony sealcode i evolvera i zrobić z nich wspólne repo, z którego będzie można zasysać łatwo komponenty