Pomoc z UserReferencedInField

Hej! Próbuje właśnie zrobić w jednej z aplikacji przy której pracuje poza sealcodem tak aby użyktownik mógł wylistować siebie lub tych użytkowników, których on sam utworzył. Informację o tym kto udtworzył danego użytkownika trzymam w polu created_by. Kolkecja wygląda tak

import { App, Collections, FieldTypes, Policies } from "sealious";

class Users extends Collections.users {
  fields = {
    ...App.BaseCollections.users.fields,
    photo: new FieldTypes.File(),
    name: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Text()),
    surname: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Text()),
    email: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Email()),
    roles: new FieldTypes.ReverseSingleReference({
      referencing_collection: "user-roles",
      referencing_field: "user",
    }),
    created_by: new FieldTypes.SingleReference("users"),
  };

  policies = {
    list: new Policies.Or([
      new Policies.Themselves(),
      new Policies.UserReferencedInField("created_by"),
    ]),
  };

  defaultPolicy = new Policies.Public();
}

export default new Users();

Czy dobrze używam policy UserReferencedInField? Oraz czy pole typu SingleReference może być puste? Na ten moment jak próbuje utowrzyć użytkowników po utworzeniu tego pola dostaje taki błąd

ewaluator-test-1     |  1) Collections: users collection
ewaluator-test-1     |    lector should only be able to list his melodycs:
ewaluator-test-1     |   Error: Invalid field values
ewaluator-test-1     |    at CollectionItem.throwIfInvalid (node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item.ts:96:10)
ewaluator-test-1     |    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
ewaluator-test-1     |    at async CollectionItem.save (node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item.ts:152:4)
ewaluator-test-1     |    at async populate (backend/utlis/mock.ts:35:19)
ewaluator-test-1     |    at async exports.default (backend/utlis/mock.ts:125:9)
ewaluator-test-1     |    at async withTestApp (backend/utlis/test.ts:24:5)
ewaluator-test-1     |    at async Context.<anonymous> (backend/collections/users.test.ts:16:9)

a nie moge podac kto utworzył pierwszego admina. Przez to te pole nie jest wymagane

Informacja o tym, kto utworzył dany item w kolekcji jest już trzymana w dodawanym do każdego itema pola _metadata.

Policy odpowiedzialną za dostęp tylko do tych zasobów, które utworzył aktualnie zalogowany użytkownik jest Owner - sprawdź, czy działa tak, jakbys chciał :slight_smile:

Alternatywnym podejściem byłoby utworzenie pola typu ReverseSingleReference dla każdego użytkownika i ładowanie go attachmentsaim. Ale użycie policy Owner powinno być znacznie prostsze :+1:

Poprawiłem policy na takie

import { App, Collections, FieldTypes, Policies } from "sealious";

class Users extends Collections.users {
  fields = {
    ...App.BaseCollections.users.fields,
    photo: new FieldTypes.File(),
    name: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Text()),
    surname: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Text()),
    email: FieldTypes.Required(new FieldTypes.Email()),
    roles: new FieldTypes.ReverseSingleReference({
      referencing_collection: "user-roles",
      referencing_field: "user",
    }),
  };

  policies = {
    list: new Policies.Or([
      new Policies.Themselves(),
      new Policies.Owner(),
    ]),
  };

  defaultPolicy = new Policies.Public();
}

export default new Users();

I teraz mi się wywala jak próbuje utworzyć użytkownika za pomocą kontekstu admina

  const lector = await app.collections.users.create(
    new Context(app, new Date().getTime(), admin.id),
    {
      username: "lector",
      name: loremIpsum.generateWords(1),
      surname: loremIpsum.generateWords(1),
      email: `${loremIpsum.generateWords(1)}@${loremIpsum.generateWords(
        1
      )}.${loremIpsum.generateWords(1)}`,
      password: "pass1234567",
      photo: lecturePhoto,
      roles: [],
    }
  );

Admin do którego się odwołuje zostaju poprawnie utworzony za pomocą super kontekstu. Dostaje taką wiadomość

ewaluator-test-1     | STARTED App running. URL set in manifest: http://localhost:8080
ewaluator-test-1     |   2) lector should only be able to list his melodycs
ewaluator-test-1     | 
ewaluator-test-1     | 
ewaluator-test-1     |  0 passing (432ms)
ewaluator-test-1     |  2 failing
ewaluator-test-1     | 
ewaluator-test-1     |  1) Collections: users collection
ewaluator-test-1     |    admin should be able to list everyone:
ewaluator-test-1     |   Error: This is a read-only field
ewaluator-test-1     |    at ReverseSingleReference.isProperValue (node_modules/sealious/src/app/base-chips/field-types/cached-value.ts:196:10)
ewaluator-test-1     |    at ReverseSingleReference.checkValue (node_modules/sealious/src/chip-types/field.ts:142:16)
ewaluator-test-1     |    at CollectionItemBody.validate (node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item-body.ts:196:7)
ewaluator-test-1     |    at CollectionItem.throwIfInvalid (node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item.ts:85:45)
ewaluator-test-1     |    at CollectionItem.save (node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item.ts:152:15)
ewaluator-test-1     |    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
ewaluator-test-1     |    at async populate (backend/utlis/mock.ts:52:20)
ewaluator-test-1     |    at async exports.default (backend/utlis/mock.ts:125:9)
ewaluator-test-1     |    at async withTestApp (backend/utlis/test.ts:24:5)
ewaluator-test-1     |    at async Context.<anonymous> (backend/collections/users.test.ts:6:9)

Zrób na tym try/catch i daj console.error na rzucony błąd. W metadanych błędu powinny być kluczowe dla diagnozy informacje

ewaluator-test-1     | BadContext [Error]: This is a read-only field
ewaluator-test-1     |   at ReverseSingleReference.isProperValue (/usr/src/service/node_modules/sealious/src/app/base-chips/field-types/cached-value.ts:196:10)
ewaluator-test-1     |   at ReverseSingleReference.checkValue (/usr/src/service/node_modules/sealious/src/chip-types/field.ts:142:16)
ewaluator-test-1     |   at CollectionItemBody.validate (/usr/src/service/node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item-body.ts:196:7)
ewaluator-test-1     |   at CollectionItem.throwIfInvalid (/usr/src/service/node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item.ts:85:45)
ewaluator-test-1     |   at CollectionItem.save (/usr/src/service/node_modules/sealious/src/chip-types/collection-item.ts:152:15)
ewaluator-test-1     |   at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
ewaluator-test-1     |   at async populate (/usr/src/service/backend/utlis/mock.ts:53:24)
ewaluator-test-1     |   at async exports.default (/usr/src/service/backend/utlis/mock.ts:131:9)
ewaluator-test-1     |   at async withTestApp (/usr/src/service/backend/utlis/test.ts:24:5)
ewaluator-test-1     |   at async Context.<anonymous> (/usr/src/service/backend/collections/users.test.ts:6:9) {
ewaluator-test-1     |  sealious_error: true,
ewaluator-test-1     |  is_user_fault: true,
ewaluator-test-1     |  type: 'permission',
ewaluator-test-1     |  data: {},
ewaluator-test-1     |  is_developer_fault: false
ewaluator-test-1     | }

Nie wiem czy to jakoś bardzo pomaga, nadal nie wiem o jakie pole chodzi

Spróbuj przy tworzeniu nie podawać wartości pola roles

Pomogło, dzięki!

1 Like