Planszówki w lutym - 19 II (środa)

Czas na kolejne planszówki! Jak zwykle celujemy w spotkanie o 18:00. Czas tylko wybrać dzień! Proszę abyście zaznaczali tylko dni, które macie wstępnie zarezerwowane:

 • 11 II (wtorek)
 • 13 II (czwartek)
 • 19 II (środa)
 • 20 II (czwartek)
 • 26 II (środa)
 • 27 II (czwartek)

0 głosujących

Proszę o udzielanie odpowiedzi do niedzieli 2020-02-09T22:59:00Z. Potencjalne remisy rozstrzygnie Wyrocznia, korzystając z tokena z 2020-02-10 00:00. Wyniki będą ustalone w poniedziałek 2020-02-09T23:00:00Z

Mamy 3-stronny remis w kwestii terminu :open_mouth:

TL;DR: Wyrocznia wybrała termin 19 II ( środa)

Sczegóły działania wyroczni zwinięte tutaj:

W kolejności chronologicznej opcje to:

 1. 13 II
 2. 19 II
 3. 20 II

Wyrocznia przemówiła:

BEACON_DATE="10 Feb 2020 00:00:00 GMT";                                                 
OPTIONS=3;
URL=https://beacon.nist.gov/beacon/2.0/pulse/time/previous/`node -p "Date.parse(\"$BEACON_DATE\")"`;
BEACON=`curl $URL | jq '.pulse.listValues[] | select(.type | contains("day")).value' | sed 's/"//g' | tail -c 16`;
echo "the decimal beacon value is:" $((16#$BEACON));
echo "the oracle chose option with index:" $(( $((16#$BEACON)) % $OPTIONS ));

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 3634 100 3634  0   0  5608   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 5599
the decimal beacon value is: 748761594571294018
the oracle chose option with index: 1