Kuby sporadyczna dawka info #2

  • VSCodium - jest dla VSCode tym, czym Chromium jest dla Chrome. Usunięty kod M$, telemetria, itp
  • lazygit - imponujący klient do gita z GUI w terminalu
  • Decentraleyes - Add-on do Firefoxa, który podmienia pliki ze śledzących CDN-ów na takie hostowane lokalnie, aby utrudnić śledzenie naszej aktywności online
  • yq - jak jq, ale do plików yml i xml
  • The font that escaped the Nazis and landed on the moon - krótko o historii fontu Futura
  • The Specificity Graph - kolejny niuans związany z “konkretnością” selektorów CSS
  • TileMill - narzędzie do tworzenia customowo ostylowanych map :3
2 Likes