Formatowanie HTML w JS za pomocą prettiera

Od wersji 1.15 prettier wspiera formatowanie HTML!

Najlepiej, że to nowe formatowanie działa nie tylko na pliki .html, ale także html zawarty w js-owych templatkach - coś, co bardzo nam się przyda do budowanych przez nas w JS statycznych stron.

Aby powiedzieć prettierowi, aby tany string template formatował jak HTML, trzeba dodać komentarz /* HTML */ tuż przed nim:

module.exports = () => `<div class="segment-1">
<div class="segment-1__body">
<div class="segment-1__body__bg-wrapper">
<img src="/assets/visual.png"
  srcset="/assets/visual@0.5.png 400w, /assets/visual.png 805w, /assets/visual@2x.png 1610w, /assets/visual@3x.png 2415w"
  sizes="(max-width: 66rem) 100vw, 66rem" alt="" />
</div>
</div>
</div>
`;
module.exports = () => /* HTML */ `
 <div class="segment-1">
  <div class="segment-1__body">
   <div class="segment-1__body__bg-wrapper">
    <img
     src="/assets/visual.png"
     srcset="
      /assets/visual@0.5.png 400w,
      /assets/visual.png   805w,
      /assets/visual@2x.png 1610w,
      /assets/visual@3x.png 2415w
     "
     sizes="(max-width: 66rem) 100vw, 66rem"
     alt=""
    />
   </div>
  </div>
 </div>
`;

Od teraz stosujmy to we wszystkich projektach. Trzeba zaktualizować prettiera!

sudo npm install -g prettier
3 Likes