Fast.js - 5x szybsze alternatywy do wbudowanych w JS funkcji

Bilbioteka, która zawiera szybsze implementacje takich funkcji, jak forEach, map, itp. Eliminując potrzebę obsługi niektórych przypadków brzegowych pozwala uzyskać istotnie większą wydajność :slight_smile:

1 Like