Event emitter w Cosealiousie

Rozmawialiśmy dzisiaj z @bartosz-gordon na temat event emittera w Cosealiousie i wydaje nam się, że problem, do którego stosujemy event emitter można rozwiązać lepiej. Szczególnie zachęcam rozmówcę do wypowiedzenia się. Nie wiem czy przypadkiem nie było pomysłu użycia Observables z racji tego, że łatwo moglibyśmy ogarnąć debouncing czego chyba teraz nie robimy. Ale to już zachęcam mojego rozmówcę, bo on miał tutaj głębsze przymyślenia

O, jestem ciekaw sugestii :slight_smile: Czy napotkaliście jakiś problem z EventEmitterem? :thinking: