Conversion via Twitter

Wspomniany dzisiaj przeze mnie na konwersatorium z angielskiego artykuł:

Opowiada o dziewczynie, która wychowała się w bardzo radykalnym środowisku, oraz o jej konfrontacji jej własnych odczuć z narzuconym posłuszeństwem. Na Twitterze

cc @kociamber

1 Like