Konwersatoria Sealcode.org

'Who Watches The Watchmen?' Free expression in internet nowadays


2019-07-05, Prepared by Stanisław Gołębiewski

Reading Materials

Ważne! Jeżeli napotkacie jakieś słownictwo/wyrażenia które sprawiają Wam problem, zanotujcie je i przynieście na spotkanie!

Read the following article:

This article show one of the sides in the debate of web censorship. It is opinion-based. It is encouraged to question what’s written there and to share opinions contrary to what the article says during our classes

1. Vocabulary

Translate the below words to English using the vocabulary from the article:

2. Complete the sentences

Complete the sentences with the words/phrases from Task 1

NOTE: “~” tutaj nic nie znaczy. Nie chciałem dawać podpowiedzi w postaci pierwszej litery słowa, a nie miałem czasu na dostosowanie mojego skryptu od maskowania odpowiedzi, więc poprzedziłem każde słowo tyldą :P

3. Discussion

Prepare to discuss the following questions:

4. Bonus Material

© 2018 Sealcode.org