Uszanowanie

Hej! Nazywam Marcin i pracuję na co dzień jako Frontend Developer, zajmując się rozwijaniem różnych oprogramowań, które pozwalają zarządzaniem procesami wewnętrznymi. Moje główne narzędzia to React, TypeScript, Next.js, Ant Design, Ag-Grid i TailwindCSS.
Poza pracą, w wolnych chwilach dźwigam ciężąry, czyli amatorsko bawię się w trójbój.
Jestem otwarty na nowe wyzwania i projekty. Liczę, że przez fakt wejścia w inne projekty niż dotychczasowe rozwinę swoje umiejętności na szerszą skalę :grin:

1 Like

Witaj! :wave:

TailwindCSS, to ciekawe. Korzystasz z niego także dobrowolnie, czy tylko jak w pracy każą? :innocent:

Zdecydowanie dobrowolnie, łatwiej i szybciej się piszą przy korzystaniu chociażby z react’a :ok_hand: