Lipcowa integracja! :)

UPDATE: Spotykamy się 23-go lipca :slight_smile:

Czas na lipcową integrację!

Tradycyjnie idziemy na planszówki do Cybermachiny w godz. 18-21. Trzeba tylko wybrać datę :slight_smile:

Jakie daty Wam pasują? Proszę o zaznaczanie tylko dat, które macie wstępnie zarezerwowane:

 • 16 lipca (wtorek)
 • 17 lipca (środa)
 • 22 lipca (poniedziałek)
 • 23 lipca (wtorek)
 • 29 lipca (poniedziałek)
 • 30 lipca (wtorek)
 • 31 lipca (środa)

0 głosujących

Proszę o odpowiedź do końca 2019-07-13T22:00:00Z.

Potencjalne remisy będą rozstrzygane tokenem NIST za dzień 14 lipca

Jest remis trzech opcji. Wyrocznia wybrała termin wtorek, 23 lipca.

Opcje:

 • 0 - 23 lipca
 • 1 - 30 lipca
 • 2 - 31 lipca

Kod wyroczni:

BEACON_DATE="14 Jul 2019 00:00:00 GMT";                                                 
OPTIONS=3;
URL=https://beacon.nist.gov/beacon/2.0/pulse/time/previous/`node -p "Date.parse(\"$BEACON_DATE\")"`;
BEACON=`curl $URL | jq '.pulse.listValues[] | select(.type | contains("day")).value' | sed 's/"//g' | tail -c 16`;
echo "the decimal beacon value is:" $((16#$BEACON));
echo "the oracle chose option with index:" $(( $((16#$BEACON)) % $OPTIONS ));

Wynik:

the decimal beacon value is: 1121515858366546107
the oracle chose option with index: 0

Spotykamy się więc 23-go lipca o 18:00 w CyberMachinie :slight_smile: